ESD Osvětimany s.r.o.


Přejdi na obsah

LIS

Lepené izolované styky

Lepené izolované styky kolejnic (dále jen LIS) jsou určeny pro elektrické ohraničení kolejových úseků, odizolování zpětného trakčního kolejnicového vedení a používají se jak ve stykované, tak v bezstykové koleji. Běžně vyrábíme LIS do kolejnic 49E1 (S-49), R-65 a 60E1, E2 (UIC-60), popřípadě je vyrábíme i do jiných požadovaných tvarů kolejnic (např. JIS JRS 50N, UIC54, EB50, …) a to jak v délkách standardních, tak i dle požadavku odběratele.

Délky běžně vyráběných LIS jsou již od 2,70m, dále pak 3,50m, 3,56m, 4,00m, 4,50m, aj. Je možno vyrobit třeba i LIS délky 12,50m. Vyrábíme LISy jak ve středu kolejnice tak i mimo střed, použití jako pár, například
u přejezdů, mezi výhybky nebo jen z důvodu potřebné délky kolejnice pro vložení do kolejiště.Domovská stránka | O nás | Lepené izolované styky | Ambulantní LIS | Kvalifikace | Kontakt | Mapování stránky


Pod nabídky:


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku